4 februari onderlinge wedstrijd recreanten

Zaterdag 4 februari is het weer zover. Dan organiseert Trafo de jaarlijkse onderlinge wedstrijd voor de recreanten. Deze sportieve en gezellige middag zal gehouden worden in Sporthal ‘t Cromwiel, Krommeweg 1 te Steenbergen. van 13:00 uur tot 17:00 uur. De middag zal in rondes plaatsvinden, de juiste tijden volgen nog. Alle kinderen laten deze middag hun oefeningen zien waar ze hard voor getraind hebben. Na afloop is er voor iedereen een diploma en voor de winnaars een mooie medaille. Natuurlijk mogen alle vaders, moeders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s en de rest van familie en kennissen komen kijken. Ze zijn van harte welkom!

 Wij verwachten dat jullie allemaal mee doen. Graag het onderstaande briefje inleveren voor 28 januari bij de leiding. Ook is het mogelijk om je op te geven via de mail. Mail je naam, geboortedatum en bij welke turnles je zit naar je eigen leiding. ( adressen staan op onze site www.trafosteenbergen.nl ). Als je echt niet mee kunt doen graag schriftelijk afmelden. Natuurlijk gaan we hier niet vanuit!

Tot ziens op zaterdag 4 februari a.s.

 

Leiding en bestuur van Trafo Steenbergen

 

 

Voor  28 januari inleveren bij je leiding!  a.u.b. invullen in blokletters

 

Naam kind        :………………………………………………………………………………………..

Geboortedatum:……………………………………………………………………………………….

Turnt op :   dag :…………………………………tijd: ……………………………………………..

E-mail adres    :………………………………………………………………………………………………..

 

Hierbij geef ik als ouders/verzorger toestemming dat mijn zoon/dochter deelneemt aan de onderlinge wedstrijd op 4 februari.

Handtekening ouder/verzorger

 

……………………………………………………

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.