Selectieturnen

Selectie toestelturnen

  • Elk jaar worden een aantal meisjes vanaf groep 4 uitgenodigd voor deelname aan de proefselectie voor het toestelturnen bij Trafo.

De proefselectie omvat de periode gelijk na de zomervakantie tot de herfstvakantie. Tijdens de proefselectie wordt bekeken wat de turnster allemaal kan. Tevens proberen we in te schatten hoe het met de trainings- en wedstrijdmentaliteit is gesteld, wat van groot belang is bij het selectieturnen.

Als de turnster dan in de ogen van de verschillende selectietrainsters voldoet aan de voorwaarden en de ouders akkoord gaan, wordt de turnster opgenomen in de selectie.

Tijdens de proefperiode wordt er op dinsdagavond van 16.00 uur tot 17.30 uur bij de opstapgroep   en op de donderdag bij de recreantengroep getraind. De opstapgroep is een klein groepje met alleen de allerjongsten selectiemeisjes.

Door naar beide trainingen te komen, is een stap terug naar de recreatie of de stap naar de selectie gemakkelijker vlak voor de herfstvakantie wordt er een definitieve keuze gemaakt voor het recreatief turnen (donderdag) of het selectieturnen (indien uw dochter wordt opgenomen bij het selectieturnen vervalt het recreanten uur op de donderdag en komt de training op zaterdagochtend 9.00 uur -11.00 uur daar voor in de plaats).

  • Instroom selectie op latere leeftijd/lopend seizoen

Ook is het mogelijk om op latere leeftijd en/of in een lopend seizoen in te stromen bij de selectie toestelturnen. Als de recreantenleiding een turnster geschikt vindt wordt er in overleg gekeken naar de mogelijkheden om in te stromen. In de meeste gevallen zal dat een proefperiode zijn bij een van de selectie groepen (maandag, dinsdag of zaterdag).

  • De selectie trainingen zijn gericht op deelname aan wedstrijden.

Voor de allerjongste – de pre-instappers, geboren in 2008 zijn er nog geen regionale wedstrijden wel doen zij mee aan de onderlinge wedstrijden en evt. uitvoeringen/demonstraties.

Wij verwachten van onze selectie turnsters; inzet op trainingen, minimale (en indien het zich toch voordoet vooraf gemelde) absentie, verplichte deelname aan wedstrijden en aanschaf van de daarvoor benodigde turnkleding en trainingspak van de vereniging.

 

Voor het contributiebedrag wordt verwezen naar het contributieoverzicht op deze website. Ook zijn hier de regels betreft het selectie turnen te vinden.

Voor verdere vragen m.b.t. de (proef)selectie kunt u mailen met José van der Wou, josewou@hotmail.com.