Regels selectie

Richtlijnen voor turnen in de selectiegroepen

Van de selectieleden wordt verwacht:

 • Dat ze alle trainingen, die voor hen bestemd zijn, volgen.
 • Als men toch verhinderd is, dient dit vooraf aan de trainers te worden gemeld.
 • Dat ze de trainingstijd goed benutten. Dit wil zeggen:
  • Op tijd aanwezig zijn.
  • Meehelpen met klaarzetten en opruimen van de toestellen.
  • Dat ze tijdens de les alleen bezig zijn met TURNEN, dus de gehele tijd oefenen en opletten.
 • Dat ze zich positief opstellen t.o.v. de andere medeturner(ster)s.
 • Dat bij alle trainingen en wedstrijden turnkleding wordt gedragen, volgens de kledingvoorschriften. Bij de trainingen is dit een eigen turnpakje of het Trafo turnpakje.

Bij alle wedstrijden is het verplicht Trafo wedstrijdkleding te dragen!

 • Voor de wedstrijden geldt:
  • Dat je bij alle wedstrijden, waarvoor je bent ingeschreven, ook meedoet.
  • Dat je het gehele turnseizoen dan ook afmaakt i.v.m. deze inschrijvingen.
  • Dat je zelf het vervoer regelt en een vergoeding geeft aan degenen met wie je meerijdt.
 • Dat ze meedoen aan de verenigingsactiviteiten zoals de demonstratie en onderlinge wedstrijd.
 • Dat ze, indien er sprake is van een blessure en er gedurende een korte/lange periode lessen gemist worden, dit aan de leiding doorgeven. Wanneer de leden weer terug komen om te trainen, vragen wij aan de ouders een akkoord.

Inschrijfkosten voor individuele wedstrijden worden voor 50% door de leden zelf betaald en voor 50% door de vereniging. Team wedstrijden worden 100% door de vereniging betaald.

De leden mogen van ons verwachten:

  • Dat we iedereen indelen in de voor haar of hem passende groep.
  • Dat we streven naar deelname aan wedstrijden voor zoveel mogelijk selectieturner(ster)s.
  • Dat we op wedstrijden zoveel mogelijk aanwezig zijn.
  • Dat we tijdens de lessen onze aandacht zo optimaal mogelijk verdelen over de¬†groepen.