Contributie

Contributie-overzicht

Iedere eerste les kost € 12,50  per maand en elke volgende les kost € 9.00 per uur per maand.

Turnen/Springen/Freerun
1     lesuur     € 12,50   per maand
1,5  lesuur     € 17,00   per maand
2     lesuren   € 21,50  per maand
2,5  lesuren   € 26,00  per maand
3     lesuren   € 30,50  per maand
3,5  lesuren   € 35,00  per maand
4     lesuren   € 39,50  per maand
4,5  lesuren   € 44,00  per maand
5     lesuren   € 48,50   per maand
5,5  lesuren   € 53,00  per maand
6     lesuren   € 57,50   per maand

Dames conditiegym / heren fitgroep
1 lesuur      € 13,25     per maand

De contributie wordt in 5 tweemaandelijkse termijnen geïnd. Over de maanden juli en augustus wordt geen contributie geheven. Incasso vindt plaats in de maanden september, november, januari, maart en mei.

Het lidmaatschap dient per mail opgezegd te worden door een bericht te sturen naar: ledenadministratie@trafosteenbergen.nl  met inachtneming van één kalendermaand opzegtermijn. Na opzegging vervalt de automatische incasso.

De opzegtermijn geldt niet voor leden die stoppen met één onderdeel en doorgaan met andere onderdelen of die switchen tussen onderdelen van Trafo.

Inschrijfgeld:
Wanneer men lid wordt van de vereniging is men eenmalig een bedrag van € 8,00 verschuldigd in verband met administratieve kosten. Dit bedrag wordt tegelijkertijd met de eerste incasso geïnd.